Proiectul de lege privind acordarea ajutorului financiar pentru plata serviciului de bona

Proiectul de lege privind acordarea ajutorului financiar pentru plata serviciului de bona

Proiectul de lege privind acordarea ajutorului financiar pentru plata serviciului de bona a fost adoptata de catre Camera Deputatilor pe data de 12 Martie 2020.

Ajutorul financiar se acorda pentru fiecare copil de varsta prescolara, in functie de nivelul veniturilor nete lunare pe membru de familie realizate in ultimele 6 luni anterioare solicitarii, dupa cum urmeaza:

– pana la 2100 lei: 710 lei

– de la 2101 la 2500 lei: 550 lei

– de la 2501 lei la 3000 lei: 390 lei

– de la 3001 la 3500: 250 lei

Pentru a beneficia de ajutorul financiar, persoanele trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

– sa fie cetatean roman, cetatean al altui stat sau apatrid cu domiciliul in Romania;

– sunt angajate cu contract individual de munca ori in baza unui raport de serviciu, desfasoara activitati independente, obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati agricole, silvicultura sau piscicultura ori exercita o functie de demnitate publica sau asimilata.

Pot beneficia de ajutorul financiar si persoanele care nu indeplinesc aceste conditii daca:

– sunt someri indemnizati sau sunt inregistrate in evidentele Agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, la data solicitarii, ca persoana in cautarea unui loc de munca si

– nu au refuzat maximum doua oferte de munca din partea acestora.

De asemenea, actul normativ prevede ca acordarea ajutorului financiar se efectueaza numai pentru copilul care nu este inscris la cresa/gradinita sau pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la cresa/gradinita ori nu a retras copilul de la cresa/gradinita

Nu se poate beneficia de ajutorul financiar daca persoana este: asistent maternal profesionist iar copilul/copiii sunt in intretinerea acesteia, asistent personal al copilului sau beneficiaza de indemnizatia prevazuta in Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, se afla in perioada de concediu pentru crestere a copiilor.

Actul normativ prevede ca solicitantul are obligatia de a depune la serviciul public de asistenta sociala, din 6 in 6 luni, o declaratie pe propria raspundere privind mentinerea conditiilor de acordare a ajutorului. Neindeplinirea acestei obligatii in termen de maximum 30 zile de la implinirea termenului de 6 luni conduce la incetarea dreptului.

Suspendarea platii ajutorului financiar pentru bona intervine daca se inregistreaza 3 mandate postale returnate consecutiv; in caz de suspiciune sau sesizare privind modificarea conditiilor de acordare a dreptului la ajutor financiar.

Dreptul la ajutorul financiar inceteaza in urmatoarele situatii: la implinirea de catre copil a varstei de 6 ani; a intervenit decesul copilului; copilul intra in sistemul de cresa/gradinita; inceteaza activitatea bonei; schimbarea domiciliului in alta localitate; nu mai sunt indeplinite conditiile de acordare.

Proiectul de lege privind acordarea ajutorului financiar pentru plata serviciului de bona reprezinta initiativa deputatilor Florin Roman, Claudiu Racuci (PNL) si Adrian Solomon (PSD) iar forma finala va fi publicata in Monitorul Oficial.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *